Restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve
yöntemleri, geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerinin çıkarılması, analizlerinin yapılması, mevcut durumunun saptanması ve restorasyon ve restilüsyon projelerinin çizilmesi, tarihi eserlerin envanterlerinin çıkarılması ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma yöntemlerine ait teori ve beceriye sahip uzman ekibimizle yapıları tekrar hayata kazandırıyoruz.

Restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri, geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerinin çıkarılması, analizlerinin yapılması, mevcut durumunun saptanması ve restorasyon ve restilüsyon projelerinin çizilmesi, tarihi eserlerin envanterlerinin çıkarılması ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma yöntemlerine ait teori ve beceriye sahip uzman ekibimizle yapıları tekrar hayata kazandırıyoruz.

PROJELER

null

İzmir Belediye Hizmet Binası

null

İzmir Ermeni Kilisesi

null

İzmir Hacı Sinan Camii

null

İzmir Hükümet Konağı

null

İzmir Sokak Sağlıklaştırma

null

İzmir Tarihi Hamam

null

İzmir Tekel Hanı

null

Tire Belediyesi Kent Müzesi

null

Elazığ Harput Kalesi

null

Pertek Kalesi

null

Tunceli Kültür Merkezi

null

Ünye Kalesi

null

Buldan Sokak Sağlıklaştırma

null

Saint Michel Fransız Lisesi

null

İzmir Belediye Hizmet Binası

null

İzmir Ermeni Kilisesi

null

İzmir Hacı Sinan Camii

null

İzmir Hükümet Konağı

null

İzmir Sokak Sağlıklaştırma

null

İzmir Tarihi Hamam

null

İzmir Tekel Hanı

null

Tire Belediyesi Kent Müzesi

null

Elazığ Harput Kalesi

null

Pertek Kalesi

null

Tunceli Kültür Merkezi

null

Ünye Kalesi

null

Buldan Sokak Sağlıklaştırma

null

Saint Michel Fransız Lisesi