Hacı Sinan Camii Restorasyonu

İzmir ilinde yer alan, Cami Mahallesi 13 Ada üzerinde bulunan Hacı Sinan Külliyesi; kuzeyde Manyasoğlu Sokak, doğuda Eski Hükümet Önü Caddesi, Güneyde Kalaycılar ve batıda Mektep Sokakları arasında kalan camii ve iki medreseden oluşan dini tesistir.

Yazının Tümü

Adını verdiği külliyenin ortasında güneybatı-kuzeydoğu yönelimli dikdörtgen şemalı camii yapısının; altı kubbeli harimi, onun doğu ve batı kanatlarında, harimden geçiş verilmiş olan, üzeri daha küçük dörder kubbe ile kapatılmış, kare planlı simetrik iki ek mekanı, harimin kuzeyinde son cemaat yeri ve kuzeybatısında minaresi bulunmaktadır.
Adanın kuzeybatı köşesindeki “L” plan şemalı Hacı Sinan Külliyesi Meşruta (İkinci) Medresesi ile cami arasındaki avluda yakın döneme ait altıgen planlı şadırvan mevcuttur.

Güneye doğru eğimli arazi üzerine oturan caminin güneydoğu köşesinde, orta avlusunun her iki yanındaki simetrik doğu ve batı kanadından oluşan, önleri revaklı, dörder öğrenci hücresi bulunan ve çatısı sekiz küçük kubbe ile örtülü Hacı Sinan Medresesi yer almaktadır.

MEDRESE
Avludan medreseye giriş beş basamaklı, biri mozaik beton diğeri kayrak taş olmak üzere iki farklı merdivenle çıkılan platformdan sağlanmaktadır. Alt kat mekanlarının çeşitli dönemlerde yapılan müdahaleler sonucu boyutlarının değiştirildiği anlaşılmaktadır. Zemin kat cephesinde basık kemerli açıklıklarla oluşturulmuş cephe düzeninde çeşitli müdahaleler mevcuttur. Bazı açıklıklar taş ve/veya tuğla örgü ile kemer üzengi hattına kadar kapatılmış, bazısı pencere açıklığı olarak kullanılmayı sürdürmüştür.

Yapının ikinci katında, onbeş ahşap dikmeye oturan çatı sundurması ile örtülü “L” biçimli revak mevcuttur. Zemin ve tavan döşemeleri ahşap kirişleme üzeri ahşap kaplamalıdır. Bu katta birbirinden farklı boyutlarda onbir mekan bulunmaktadır. Medresenin uzun kolu üzerinde bulunan oda (öğrenci hücreleri) boyutları özgün şemadan farklılaşmış durumdadır. Bu mekanların revağa açılan dikdörtgen şekilli kapı ve pencereleri bulunmaktadır. 102 no’lu mekanın dışa açılan üst kat pencere açıklıkları yuvarlak kemerli iken yapının diğer tüm üst kat pencere açıklıkları basit dikdörtgen şekillidir. Batı cephesi ile 102 no’lu mekanın güney cephesi boyunca saçak silmeleri ve pencere düzeni neo-klasik özellikler göstermektedir.
Yapının inşa kitabesi yoktur. Hacı Sinan Külliyesi dahilinde olmasına rağmen mimari özellikleri ve cephe düzenlemesi, külliyeden daha geç bir tarihte inşa edilmiş olduğuna işaret etmektedir.

Yazının Özeti

Hacı Sinan Camii Restorasyonu

İzmir ilinde yer alan, Cami Mahallesi 13 Ada üzerinde bulunan Hacı Sinan Külliyesi; kuzeyde Manyasoğlu Sokak, doğuda Eski Hükümet Önü Caddesi, Güneyde Kalaycılar ve batıda Mektep Sokakları arasında kalan camii ve iki medreseden oluşan dini tesistir.

Yazının Tümü

Adını verdiği külliyenin ortasında güneybatı-kuzeydoğu yönelimli dikdörtgen şemalı camii yapısının; altı kubbeli harimi, onun doğu ve batı kanatlarında, harimden geçiş verilmiş olan, üzeri daha küçük dörder kubbe ile kapatılmış, kare planlı simetrik iki ek mekanı, harimin kuzeyinde son cemaat yeri ve kuzeybatısında minaresi bulunmaktadır.
Adanın kuzeybatı köşesindeki “L” plan şemalı Hacı Sinan Külliyesi Meşruta (İkinci) Medresesi ile cami arasındaki avluda yakın döneme ait altıgen planlı şadırvan mevcuttur.

Güneye doğru eğimli arazi üzerine oturan caminin güneydoğu köşesinde, orta avlusunun her iki yanındaki simetrik doğu ve batı kanadından oluşan, önleri revaklı, dörder öğrenci hücresi bulunan ve çatısı sekiz küçük kubbe ile örtülü Hacı Sinan Medresesi yer almaktadır.

MEDRESE
Avludan medreseye giriş beş basamaklı, biri mozaik beton diğeri kayrak taş olmak üzere iki farklı merdivenle çıkılan platformdan sağlanmaktadır. Alt kat mekanlarının çeşitli dönemlerde yapılan müdahaleler sonucu boyutlarının değiştirildiği anlaşılmaktadır. Zemin kat cephesinde basık kemerli açıklıklarla oluşturulmuş cephe düzeninde çeşitli müdahaleler mevcuttur. Bazı açıklıklar taş ve/veya tuğla örgü ile kemer üzengi hattına kadar kapatılmış, bazısı pencere açıklığı olarak kullanılmayı sürdürmüştür.

Yapının ikinci katında, onbeş ahşap dikmeye oturan çatı sundurması ile örtülü “L” biçimli revak mevcuttur. Zemin ve tavan döşemeleri ahşap kirişleme üzeri ahşap kaplamalıdır. Bu katta birbirinden farklı boyutlarda onbir mekan bulunmaktadır. Medresenin uzun kolu üzerinde bulunan oda (öğrenci hücreleri) boyutları özgün şemadan farklılaşmış durumdadır. Bu mekanların revağa açılan dikdörtgen şekilli kapı ve pencereleri bulunmaktadır. 102 no’lu mekanın dışa açılan üst kat pencere açıklıkları yuvarlak kemerli iken yapının diğer tüm üst kat pencere açıklıkları basit dikdörtgen şekillidir. Batı cephesi ile 102 no’lu mekanın güney cephesi boyunca saçak silmeleri ve pencere düzeni neo-klasik özellikler göstermektedir.
Yapının inşa kitabesi yoktur. Hacı Sinan Külliyesi dahilinde olmasına rağmen mimari özellikleri ve cephe düzenlemesi, külliyeden daha geç bir tarihte inşa edilmiş olduğuna işaret etmektedir.

Yazının Özeti

Proje Galerisi