İzmir Hükümet Konağı

Eski Hükümet Konağı Binası, Cami Mahallesi, 12 ada 35 parselde yer almaktadır. Yapı, kuzeyden güneye doğru eğimli bir arazi üzerine inşa edilmiştir. Genel hatları ile “L” şekilli plan şemasındadır (Bkz. Plan). Batı ve kuzeybatıda avlu ile çevrilmiştir.

Yazının Tümü

Güneyde, topografyadan faydalanılarak tasarlanmış dükkanlar bodrum katı oluşturur. Yapının diğer tüm birimleri iki katlıdır.

Doğu ve güney yönden sokağa cephesi vardır. Kuzey yönden cephesi görülemez; zira hemen bitişiğinde, günümüzde fırın olarak kullanılan bir bina bulunmaktadır. Bu yüzden kuzey duvar üzerinde herhangi bir pencere açıklığı yoktur. Muhtemelen ilk inşa edildiğinde de bu kesimde bir binaya yaslanmış olmalıdır. Yapının batı cephesi ise doğrudan avluya bakar.

Malzeme ve Teknik:
Yapıda inşa malzemesi olarak taş, tuğla, ahşap, kerpiç ve demir kullanılmıştır. Cephe duvarları kargir, yapı içi bölmeleri bağdadi tekniğinde ve ahşap çatkı arasına örülmüş taş-kerpiç malzeme ile inşa edilmiştir. Tüm duvarlarda kullanılan yapı malzemesi, birbirine çamur harç ile bağlanmıştır. Çamur harç içinde yer yer kıtık kullanımı dikkati çeker.

Kargir duvarlarda yöreye özgü taşlar, düzgün derzler oluşturacak şekilde istiflenmişlerdir. Doğu ve güney yönden sokağa cephe veren duvarlarda, yöresel kabartma derz işçiliği dikkati çeker. Derzler kireç katkılı harç ile yapılmıştır. Bir tarak kullanılarak hareketlendirilmiştir. Aynı işçilik, 1869 yılında inşa edilmiş olduğu bilinen “Tekel Binası”nda da mevcuttur. Diğer cepheler ise sıvalı ve boyalıdır.

Yapının üzeri iki yana eğimli kırma çatı ile örtülüdür. Çatısı alaturka kiremit kaplıdır. Günümüzde neredeyse tamamen yıkık durumdadır.

Kapı ve pencere çevreleri, düzgün kesmetaş sövelerle kaplanmıştır. Yapıdaki bazı kapı ve pencere açıklıklarının üzerinde bulunan kemerler ile batıda, avluya bakan revak kemerlerinde ise tuğla kullanılmıştır.

Yapıda demir malzeme pencere korkulukları ile revakların kemerlerini bağlamak için atılan demir gergilerde görülür. Bu gergiler, özellikle revak cephelerinde kılıçlama yapılarak duvara sabitlenmiştir.

Ahşap ise, iç bölmelerde sürekli hatıl görevinde (kerpiç aralarını bağlayan çatkılar), çatı ve kat döşemesi ile merdiven, kapı-pencere kasa ve kanatlarında kullanılmıştır.

Yazının Özeti

İzmir Hükümet Konağı

Eski Hükümet Konağı Binası, Cami Mahallesi, 12 ada 35 parselde yer almaktadır. Yapı, kuzeyden güneye doğru eğimli bir arazi üzerine inşa edilmiştir. Genel hatları ile “L” şekilli plan şemasındadır (Bkz. Plan). Batı ve kuzeybatıda avlu ile çevrilmiştir.

Yazının Tümü

Güneyde, topografyadan faydalanılarak tasarlanmış dükkanlar bodrum katı oluşturur. Yapının diğer tüm birimleri iki katlıdır.

Doğu ve güney yönden sokağa cephesi vardır. Kuzey yönden cephesi görülemez; zira hemen bitişiğinde, günümüzde fırın olarak kullanılan bir bina bulunmaktadır. Bu yüzden kuzey duvar üzerinde herhangi bir pencere açıklığı yoktur. Muhtemelen ilk inşa edildiğinde de bu kesimde bir binaya yaslanmış olmalıdır. Yapının batı cephesi ise doğrudan avluya bakar.

Malzeme ve Teknik:
Yapıda inşa malzemesi olarak taş, tuğla, ahşap, kerpiç ve demir kullanılmıştır. Cephe duvarları kargir, yapı içi bölmeleri bağdadi tekniğinde ve ahşap çatkı arasına örülmüş taş-kerpiç malzeme ile inşa edilmiştir. Tüm duvarlarda kullanılan yapı malzemesi, birbirine çamur harç ile bağlanmıştır. Çamur harç içinde yer yer kıtık kullanımı dikkati çeker.

Kargir duvarlarda yöreye özgü taşlar, düzgün derzler oluşturacak şekilde istiflenmişlerdir. Doğu ve güney yönden sokağa cephe veren duvarlarda, yöresel kabartma derz işçiliği dikkati çeker. Derzler kireç katkılı harç ile yapılmıştır. Bir tarak kullanılarak hareketlendirilmiştir. Aynı işçilik, 1869 yılında inşa edilmiş olduğu bilinen “Tekel Binası”nda da mevcuttur. Diğer cepheler ise sıvalı ve boyalıdır.

Yapının üzeri iki yana eğimli kırma çatı ile örtülüdür. Çatısı alaturka kiremit kaplıdır. Günümüzde neredeyse tamamen yıkık durumdadır.

Kapı ve pencere çevreleri, düzgün kesmetaş sövelerle kaplanmıştır. Yapıdaki bazı kapı ve pencere açıklıklarının üzerinde bulunan kemerler ile batıda, avluya bakan revak kemerlerinde ise tuğla kullanılmıştır.

Yapıda demir malzeme pencere korkulukları ile revakların kemerlerini bağlamak için atılan demir gergilerde görülür. Bu gergiler, özellikle revak cephelerinde kılıçlama yapılarak duvara sabitlenmiştir.

Ahşap ise, iç bölmelerde sürekli hatıl görevinde (kerpiç aralarını bağlayan çatkılar), çatı ve kat döşemesi ile merdiven, kapı-pencere kasa ve kanatlarında kullanılmıştır.

Yazının Özeti

Proje Galerisi