Bayındır Tarihi Hamam Uygulaması

Hacı Sinan Külliyesini oluşturan yapılardan biri olan yapı, Hacı Sinan Camii’nin batısında yer alır. İnşa kitabesi bulunmamakla birlikte külliyeye ait 901/1496 tarihli vakfiyede bahsi geçtiği için XV. yüzyıl sonunda inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Yazının Tümü

Şehir Hamamı adı ile de anılan yapı, kabayonu taş, moloz taş ve tuğlalarla inşa edilmiştir. Tüm duvarlar sıvalıdır. Kare planlı ve kubbeyle örtülü bir soyunmalık, dikdörtgen planlı ve manastır tonozu ile örtülü bir ılıklık ve haçvari üç eyvanlı-dört köşe hücreli bir sıcaklık mekanından oluşmaktadır (Şek.1). Sıcaklığın güneyinde dikdörtgen planlı ve beşik tonozla örtülü su deposu ve ahşap sundurma ile örtülü bir odunluk vardır. Mekanları örten kubbe ve tonozların tümü alaturka kiremitlerle kaplıdır. Yapının batı cephesinin kuzey köşesinde, buraya sonradan eklenmiş, sivri kemerli nişe sahip bir çeşme yer almaktadır. Bir su deposunun önünde yer alan çeşme, kitabesine göre, 1196/1781-82 yılında Hacı Numan Ağa tarafından inşa ettirilmiştir.

Yazının Özeti

Bayındır Tarihi Hamam Uygulaması

Hacı Sinan Külliyesini oluşturan yapılardan biri olan yapı, Hacı Sinan Camii’nin batısında yer alır. İnşa kitabesi bulunmamakla birlikte külliyeye ait 901/1496 tarihli vakfiyede bahsi geçtiği için XV. yüzyıl sonunda inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Yazının Tümü

Şehir Hamamı adı ile de anılan yapı, kabayonu taş, moloz taş ve tuğlalarla inşa edilmiştir. Tüm duvarlar sıvalıdır. Kare planlı ve kubbeyle örtülü bir soyunmalık, dikdörtgen planlı ve manastır tonozu ile örtülü bir ılıklık ve haçvari üç eyvanlı-dört köşe hücreli bir sıcaklık mekanından oluşmaktadır (Şek.1). Sıcaklığın güneyinde dikdörtgen planlı ve beşik tonozla örtülü su deposu ve ahşap sundurma ile örtülü bir odunluk vardır. Mekanları örten kubbe ve tonozların tümü alaturka kiremitlerle kaplıdır. Yapının batı cephesinin kuzey köşesinde, buraya sonradan eklenmiş, sivri kemerli nişe sahip bir çeşme yer almaktadır. Bir su deposunun önünde yer alan çeşme, kitabesine göre, 1196/1781-82 yılında Hacı Numan Ağa tarafından inşa ettirilmiştir.

Yazının Özeti

Proje Galerisi